Prisma 3Werkgroep

voor

spiritualiteit

&

psychotherapie

God & De mens


Vader         Lichaam

         

Zoon           Ziel


       Geest          Geest